15. oktobar 2014.

Odluka Upravnog odbora RNIDS-a o podršci RSNOG zajednici

Upravni odbor RNIDS-a razmatrao je i usvojio odluku o davanju podrške RSNOG zajednici.

Ova podrška obuhvata administriranje e-liste i veb-sajta, ali i organizacionu i finansijsku podršku budućim aktivnostima RSNOG zajednice, usmerenih na razmenu ideja, znanja i najboljih praksi između mrežnih stručnjaka u Srbiji, kao i saradnju sa sličnim grupama u regionu, Evropi i svetu.

Za osobu za kontakt između RNIDS-a i RSNOG zajednice određen je Slobodan Marković, savetnik za IKT i odnose sa internet zajednicom.