15. октобар 2014.

Одлука Управног одбора РНИДС-а о подршци RSNOG заједници

Управни одбор РНИДС-а разматрао је и усвојио одлуку o давању подршке RSNOG заједници.

Ова подршка обухвата администрирање е-листе и веб-сајта, али и организациону и финансијску подршку будућим активностима RSNOG заједнице, усмерених на размену идеја, знања и најбољих пракси између мрежних стручњака у Србији, као и сарадњу са сличним групама у региону, Европи и свету.

За особу за контакт између РНИДС-а и RSNOG заједнице одређен је Слободан Марковић, саветник за ИКТ и односе са интернет заједницом.